Leiderschap . Management . Organisatie .

 

Persoonlijke ontwikkeling & effectiviteit

 

 

                                    • Coach, trainer en adviseur in leiderschap & management

                                    • Mindset en inspiratiecoach voor persoonlijke groei  

                                    • Schrijver boek  Zo Doo'w 't, over leiderschap in Twente

Wat anderen over mij zeggen


Klanten typeren mij als betrokken, authentiek, creatief en straight. Dit zijn ook belangrijke kernwaarden die ik wil naleven. Ik ben een onafhankelijk denker die uitgaat van het creëren van mogelijkheden. Eerder groot dan klein denken, maar wel met realisme. Verbinden, samenwerken, inspireren en kennisdelen zijn voor mij belangrijke drijfveren. Mijn praktijkervaring van leidinggeven op verschillende niveaus, onderbouwd met bewezen theorieën van erkende leiderschapscoryfeeën zijn mijn bagage om anderen in leidinggevende posities te helpen.Mijn passie


Mensen en organisaties op een hoger plan brengen, is naast mijn missie ook mijn passie. Ik geloof in de verbindende kracht van leiderschap.

Na mijn management en HRM studies heb ik mij steeds verder verdiept in leiderschap, authenticiteit en spiritualiteit. Dit in mensen en organisaties te ontwikkelen is mijn belangrijkste drive. Hiervoor wil ik het beste halen uit mezelf en anderen.

Geïnspireerd door de Ubuntu filosofie wil ik mijn verantwoordelijkheid nemen en een bijdrage leveren aan de maatschappij.

Het is mijn passie mensen door training, coaching en advies te inspireren om hun leiderschap, spiritualiteit en authenticiteit te ontwikkelen en in te zetten, voor zichzelf én hun omgeving!

Mijn inspiratie

Ubuntu

Ubuntu is een levensfilosofie uit (Zuid) Afrika. Nelson Mandela en Desmond Tutu zijn waarschijnlijk de bekendste exponenten van deze filosofie in onze moderne tijd. Het is het geloof dat alle mensen op de wereld met elkaar verbonden (horen te) zijn. “Ik ben omdat wij zijn”, is een treffende vertaling.
Ubuntu is hét voorbeeld van inclusie, een samenleving waarin ieder mens een rol of bijdrage heeft. Ieder mens doet er toe en heeft in relatie met anderen een betekenis. Zo kan de leverancier alleen leverancier zijn als hij klanten heeft. De docent is docent omdat er leerlingen zijn. En de leider bestaat bij de gratie van zijn volgelingen. In welke rol of positie wij ons in de maatschappij ook bevinden, wij zijn onderdeel van die maatschappij. We staan er niet boven, onder of buiten. Je zou zelfs kunnen stellen dat we zonder onze omgeving eigenlijk niét bestaan.

Als leider dienen we ons te beseffen dat wij een verantwoordelijkheid hebben toebedeeld gekregen om de gemeenschappelijke omgeving te dienen. De leider is er voor de omgeving en niet andersom. Voor mijzelf betekent het omarmen van Ubuntu dat ik mijn potentieel wil inzetten om anderen hun potentieel te laten ontdekken of te laten bloeien. Ten behoeve van hun omgeving. In mijn werk met directeuren en managers probeer ik hun leiderschap (mede) te ontwikkelen ten behoeve van hun medewerkers en klanten.

Vanuit de Ubuntu gedachte steun ik de volgende goede doelen met een percentage van mijn omzet:

U, als mijn opdrachtgever, draagt hiermee een steentje bij. Dank daarvoor!

 

Het boek Zo doo'w 't over leiderschap in Twente

is vanaf nu verkrijgbaar als E-book voor de lage prijs van € 9,95

Stuur een mail naar: info@renejager.com om één of meerdere exemplaren aan te vragen.